ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ
4ος ΠΠ Regularity ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΤΤΙΚΟ

ΑΛΑ

31/10/2021
Εναρξη Δηλώσεων : 11/10/2021
Λήξη Δηλώσεων : 27/10/2021
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 27/10/2021

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
14ο TRAIL RIDE 4x4 & EXPERIENCE TROPHY

ΑΛΜΑ 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ

30-31/10/2021
Εναρξη Δηλώσεων : 11/10/2021
Λήξη Δηλώσεων : 28/10/2021
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 28/10/2021

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
Δεξιοτεχνία ΑΛΕΞάνθης

ΑΛΕΞΑΝΘΗΣ

31/10/2021
Εναρξη Δηλώσεων : 11/10/2021
Λήξη Δηλώσεων : 30/10/2021
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 30/10/2021

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ

ΡΟΔΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - START LINE

07/11/2021
Εναρξη Δηλώσεων : 18/10/2021
Λήξη Δηλώσεων : 06/11/2021
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 06/11/2021

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
1ος Αγώνας Ταχύτητας - HTTC

ΕΛΛΑΔΑ

06-07/11/2021
Εναρξη Δηλώσεων : 11/10/2021
Λήξη Δηλώσεων : 29/10/2021
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 29/10/2021

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
3ος Αγώνας ΠΠ Drag Racing (Αγρίνιο)

ΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

05-06-07/11/2021
Εναρξη Δηλώσεων : 18/10/2021
Λήξη Δηλώσεων : 29/10/2021
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 29/10/2021

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
Developed by     Οδηγίες Χρήσης