ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ
1η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΥΡΓΟΥ 2019

ΑΣΜΑΝΗΛΕΙΑΣ

28/07/2019
Εναρξη Δηλώσεων : 08/07/2019
Λήξη Δηλώσεων : 25/07/2019
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 25/07/2019

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ Καστέλι Κισσάμου

ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ

28/07/2019
Εναρξη Δηλώσεων : 10/07/2019
Λήξη Δηλώσεων : 25/07/2019
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 25/07/2019

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
DRIFT & GP

ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

03/08/2019
Εναρξη Δηλώσεων : 15/07/2019
Λήξη Δηλώσεων : 26/07/2019
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 26/07/2019

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
11ο PICK ΠΑΤΡΑΣ

ΑΟΠΑΤΡΑΣ - ΛΕΜΑΝ

14-15/09/2019
Εναρξη Δηλώσεων : 15/07/2019
Λήξη Δηλώσεων : 06/09/2019
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 06/09/2019

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
Developed by     Οδηγίες Χρήσης