ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ
13th PATRAS INTERNATIONAL CIRCUIT for KART

ΑΟΠΑΤΡΑΣ - ΛΕΜΑΝ

18-19/09/2021
Εναρξη Δηλώσεων : 23/06/2021
Λήξη Δηλώσεων : 10/09/2021
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 10/09/2021

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
Developed by     Οδηγίες Χρήσης