ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ
41ο ΡΑΛΛΥ ΠΑΛΑΔΙΟ

START LINE

10-11/12/2021
Εναρξη Δηλώσεων : 21/11/2021
Λήξη Δηλώσεων : 03/12/2021
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 03/12/2021

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
6ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΠDRIFT

ΑΡΤΕΜΙΣ

11-12/12/2021
Εναρξη Δηλώσεων : 22/11/2021
Λήξη Δηλώσεων : 03/12/2021
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 03/12/2021

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
Developed by     Οδηγίες Χρήσης