ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ
1ος Αγώνας Επάθλου Rotax Κρήτης

ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ

22-23/05/2021
Εναρξη Δηλώσεων : 03/05/2021
Λήξη Δηλώσεων : 18/05/2021
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 18/05/2021

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
1ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΠDRIFT

START LINE

22-23/05/2021
Εναρξη Δηλώσεων : 03/05/2021
Λήξη Δηλώσεων : 17/05/2021
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 17/05/2021

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
1ος Αγώνας ΠΠ Karting (Σέρρες)

ΛΑΜΣΕΡΡΩΝ

29-30/05/2021
Εναρξη Δηλώσεων : 05/05/2021
Λήξη Δηλώσεων : 21/05/2021
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 21/05/2021

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
19η ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΥΜΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ"

START LINE

29-30/05/2021
Εναρξη Δηλώσεων : 10/05/2021
Λήξη Δηλώσεων : 21/05/2021
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 21/05/2021

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
1ος Αγώνας IAME SERIES GREECE 2021

ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΛΑ

06/06/2021
Εναρξη Δηλώσεων : 06/05/2021
Λήξη Δηλώσεων : 28/05/2021
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 28/05/2021

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
Developed by     Οδηγίες Χρήσης