ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ
Δεξιοτεχνία Ξάνθης

ΑΛΕΞΑΝΘΗΣ

18/11/2018
Εναρξη Δηλώσεων : 29/10/2018
Λήξη Δηλώσεων : 14/11/2018
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 17/11/2018

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
Ράλλυ Παλάδιο

START LINE

23-24/11/2018
Εναρξη Δηλώσεων : 04/11/2018
Λήξη Δηλώσεων : 15/11/2018
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 19/11/2018

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
Drag Day Αγρινίου

ΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

30/11-01-02/12/2018
Εναρξη Δηλώσεων : 12/11/2018
Λήξη Δηλώσεων : 23/11/2018
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 26/11/2018

Συντελεστής : 0.0

Δήλωση Συμμετοχής
Timed Rally Challenge 5/5

ΑΛΜΑ 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ

01-02/12/2018
Εναρξη Δηλώσεων : 12/11/2018
Λήξη Δηλώσεων : 23/11/2018
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 26/11/2018

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
Developed by     Οδηγίες Χρήσης