ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ
Ανάβαση Ομαλού

ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ

29-30/09/2018
Εναρξη Δηλώσεων : 10/09/2018
Λήξη Δηλώσεων : 21/09/2018
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 24/09/2018

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
Ανάβαση Καστανιάς

ΣΜΑΚΟΖΑΝΗΣ

29-30/09/2018
Εναρξη Δηλώσεων : 10/09/2018
Λήξη Δηλώσεων : 21/09/2018
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 24/09/2018

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
Drag Day ΚωπαΪδα

ΦΙΜΑ

29-30/09/2018
Εναρξη Δηλώσεων : 03/09/2018
Λήξη Δηλώσεων : 21/09/2018
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 25/09/2018

Συντελεστής : 0.0

Δήλωση Συμμετοχής
Drift & Δεξιοτεχνία Ναύπλιο

ΑΛΜΑ 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ

30/09/2018
Εναρξη Δηλώσεων : 10/09/2018
Λήξη Δηλώσεων : 21/09/2018
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 24/09/2018

Συντελεστής : 0.0

Δήλωση Συμμετοχής
Δεξιοτεχνία Δράμας

ΟΦΑΔΡΑΜΑΣ

30/09/2018
Εναρξη Δηλώσεων : 10/09/2018
Λήξη Δηλώσεων : 21/09/2018
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 24/09/2018

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
10oς αγώνας Καρτ P.I.C.K.

ΑΟΠΑΤΡΑΣ - ΛΕΜΑΝ

29-30/09/2018
Εναρξη Δηλώσεων : 27/06/2018
Λήξη Δηλώσεων : 21/09/2018
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 24/09/2018

Συντελεστής : 0.0

Δήλωση Συμμετοχής
27o Ράλλυ Σπριντ Αμαλιάδας

ΑΟΛΑΠΥΡΓΟΥ

06-07/10/2018
Εναρξη Δηλώσεων : 17/09/2018
Λήξη Δηλώσεων : 28/09/2018
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 01/10/2018

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
Ράλλυ ΕΥΒΟΪΚΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ

06-07/10/2018
Εναρξη Δηλώσεων : 07/09/2018
Λήξη Δηλώσεων : 28/09/2018
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 01/10/2018

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
3ος αγώνας RotaxMaxChallenge

ΣΦΙΚΑ

06-07/10/2018
Εναρξη Δηλώσεων : 17/09/2018
Λήξη Δηλώσεων : 28/09/2018
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 01/10/2018

Συντελεστής : 0.0

Δήλωση Συμμετοχής
Developed by     Οδηγίες Χρήσης