ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ
Πρωτάθλημα Drift Μαραθώνα

ΦΙΜΑ

03/06/2018
Εναρξη Δηλώσεων : 14/05/2018
Λήξη Δηλώσεων : 25/05/2018
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 28/05/2018

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
Drift & GP Χανίων

ΑΣΑΧΑΝΙΩΝ

03/06/2018
Εναρξη Δηλώσεων : 14/05/2018
Λήξη Δηλώσεων : 25/05/2018
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 28/05/2018

Συντελεστής : 0.0

Δήλωση Συμμετοχής
Timed Rally Challenge 2/5

ΑΛΑΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

10/06/2018
Εναρξη Δηλώσεων : 21/05/2018
Λήξη Δηλώσεων : 01/06/2018
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 04/06/2018

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
Time Attack Kart Series

START LINE

10/06/2018
Εναρξη Δηλώσεων : 21/05/2018
Λήξη Δηλώσεων : 01/06/2018
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 04/06/2018

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
Ράλλυ Κένταυρος

ΛΑΒΟΛΟΥ

10/06/2018
Εναρξη Δηλώσεων : 21/05/2018
Λήξη Δηλώσεων : 01/06/2018
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 04/06/2018

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
3ο Ράλλυ Αλμυρός 2018

ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

01/07/2018
Εναρξη Δηλώσεων : 20/05/2018
Λήξη Δηλώσεων : 22/06/2018
Λήξη Εκπρ.Δηλώσεων : 25/06/2018

Συντελεστής : 1.0

Δήλωση Συμμετοχής
Developed by     Οδηγίες Χρήσης